Công Ty TNHH Giải pháp Tiên phong!

FS
Non-Stop Creative Không ngừng sáng tạo Giải pháp tiên phong

Để xây dựng thành công một sản phẩm, ứng dụng là một thách thức. Chúng tôi không chỉ chú trọng tới chức năng, trải nghiệm người dùng mà còn đảm bảo tính bảo mật. Các chứng năng luôn được cải tiến...

svg image

Một số sản phẩm của FS

Thông Tin Tuyển Dụng

Kinh Nghiệm

01

Hệ Thống ERP+50 Chức năng

Giải pháp phần mềm quản lý đa chức năng, đa phòng ban giúp một doanh nghiệp có thể sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu..

02

UX DesignerSáng tạo

Chú trọng đến thiết kế và trải nghiệm của người dùng trên ứng dụng chứ không chỉ quan tâm đến chức năng.

03

Mobile Web

Các ứng dụng phát triển bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể phục vụ trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau, bao gồm trên các thiết bị di động.

04

Response LayoutĐa dạng.

Ứng dụng được thiết kế và phát triển web sẽ đáp ứng mọi thiết bị và môi trường của người dùng theo các tiêu chí kích thước và chiều của màn hình thiết bị.

Thực tế

05

CameraAn toàn

Giải pháp camera an ninh, giao thông cho các cơ quan quản lý, hỗ trợ lưu trữ biển số, phạt nguội...

06

Bảo mật

Dữ liệu lưu trữ được mã hóa, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.

07

Máy học, AI

Chúng tôi luôn nghiên cứu để phát triển các ứng dụng theo hướng tự động.

08

Đào tạoPhát triển tương lai

Công ty FS luôn có chính sách đào tạo nhân viên, và hỗ trợ các bạn sinh viên tích lũy kinh nghiệm.

Dữ Liệu

Thiết bị
Hệ Thống
Camera
Hệ Thống

Hãy hợp tác làm việc cùng chúng tôi!