Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc: Cung cấp các giải pháp hoàn thiện và thích hợp cho khách hàng nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Chủ động tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng. Địa chỉ làm việc: 36 CMT8, P.Tân …