/

Lập Trình Viên

Đồng Xoài, Việt Nam

Đề xuất của chúng tôi

Yêu cầu

 • Nắm vũng kỹ thuật lập trình, lập trình hướng đối tượng
 • Có kinh nghiệp lập trinh web (asp.net, mvc, winform...)
 • Biết sử dụng các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu

Các kỹ năng

 • Làm việc nhóm
 • Làm việc độc lập
 • Vui vẻ, hòa đồng
 • Biết chơi thể thao

Nếu có là lợi thế

 • Lập trình C/C++
 • Biết quản lý server
 • Thuật toán xử lý ảnh và video
 • Rành về ERP, CRM, các hệ thống open source

Hình ảnh của những người

thông minh và nhiệt tình

Odoo • Hình ảnh với chú thích
Tại nơi làm việc
Odoo • Hình ảnh với chú thích
Thư giãn với ly cafe sữa đá