Đơn giản

Sản phẩm đơn giản, dễ dàng sử dụng. Tính tương thích với người dùng cao.