Đa dạng

Đa nền tảng, tương thích với nhiều thiết bị. Hỗ trợ trên cả điện thoại và máy tính.